Outdoor club :: Aktuality

Aktuality

XXVI. setkání na Ontariu

5.-7.6.2020

ÚVOD:
Nikdo v současné době nemůže očekávat, že by platnost jakékoli informace byla delší než týden. Kdo si myslí, že po čtrnácti dnech bude vůbec ještě něco platit, tak z momentálního stavu republiky nepochopil vůbec nic...

SETKÁNÍ NA ONTARIU 2020


POZOR, změna pravidel:
Základním pravidlem pro Setkání 2020 je, že nejsou vůbec žádná oficiální pravidla.
Na základě (ne)dohody s majitelem lesního pozemku Outdoor-club Setkání na Ontariu ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM neorganizuje.
Můžeme se ale náhodně Setkat u rybníka zvaného Ontario v oblíbeném a roky prověřeném termínu, první červnovou sobotu
5-7.6.2020
Situace je taková, že co si tam kdo přinese, to bude mít, a objemnější věci - pitná voda, pivo, limonáda a případně plavidla se budou muset odtransportovat fyzicky od nejbližšího okraje lesa.
Doporučujeme proto přístup ze strany od Mokrovrat vesnice, kde je vzdálenost cca 1 km.
Následující seznam říká, co všechno může být  dispozici, pokud to v rámci team buildingu odtransportujeme manuálně, lidskou, oslovskou a volskou silou k Ontárku.

Pivo bude.
Limonáda bude.
Plavidla (zatím bez specifikace) budou.
Lanové hry nebudou.
Jiné hry budou.
Pitná voda bude.
Velký vojenský stan známý jako Penicilínka ani jiná velkoplošná střecha nebude.

Pitná voda: nedoporučuji přehnaně spoléhat na studánku, už teď (začátek května) je téměř vyschlá (stav před Pankrácko.servácko-bonifáckým obdobím děšťů). Barely s pitnou vodou budou v technickém automobilu 1 km.

Bydlení: zásadně nedoporučujeme stany, spolehněte spíše na přístřešky.
Setkání je spontánní neformální a neorganizovaná akce. V případě diskuze s hajným, majitelem pozemku či Policí ČR jedná každý sám za sebe a nechá nebo nenechá se vyhodit podle svého uvážení.

Může se hodit (následující informace doporučuji vytisknout, zalaminovat a vzít s sebou):
Na základě lesního zákona je do lesa zákaz vjezdu všech motorových vozidel
Na základě stejného lesního zákona je do lesa volný a nezpoplatněný vstup.
Konzumaci piva a jiných alkoholických nápojů, stejně jako hraní různých her v lese ani na vodě lesní ani jiný zákon neupravuje a neomezuje. Provoz plavidel na dotčené vodní ploše není nijak omezen.
V souladu se zákonem o soukromém majetku je zakázáno tábořit na soukromém pozemku bez povolení majitele. Povolení majitele není potřeba k bivakování, které zákon definuje jako přespání v přírodě bez použití stanu. Některé výklady jdou dál a definují přespání jako jednorázové, tj. na jednu noc. Samotná definice táboření se také v detailech liší. Přístřešek proti dešti se za stan nepovažuje.
Oheň je možné rozdělávat v minimální vzdálenosti 50 m od lesa, s výjimkou "míst k tomu určených". Ohniště s padesátiletou tradicí za takové "místo k tomu určené" považujeme.

Pro případnou argumentaci doporučuji bližší seznámení se zmíněnými zákony.
Na místě nesmí zůstat žádný nepořádek, odpadky si každý odnese. Co by případně zbylo, odnese se v rámci team buildingu při odnášení sudů atp.

Pevně věřím, že se nás náhodně sejde na Ontárku hodně. To bychom si třeba mohli udělt táborák, zahrát si nějaké hry a zazpívat si u kytar. Věřím, že se nenecháme odradit ani že nikdo nebude muset obhajovat svou přítomnost a činnost v lese víc, než obyčejným ústním zdůvodněním.
Pokud by k tomu měl někdo další argumenty a poznámky, potažmo zkušenosti, podělte se. Víc hlav víc ví...

Hodně zdaru, na své členy i nečleny se těší Outdoor-club a neorganizátoři Setkání naOntariu 2020.


_, 15.05.2020, 22:00.