Outdoor club :: Aktuality

Aktuality

Podzimní prázdniny

27.10.-1.11.2020

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
ANEB
SLÁVA ČESKÉ SAMOSTATNOSTI NA KRKONOŠSKÉ  HRANICI

PROČ:
1. Dne 26.10.1918, po uznané porážce ve Velké válce, vyhlásilo Rakousko samostatnou republiku a tím způsobilo faktický zánik soustátí zvaného Rakousko – Uhersko. Zaskočeným českým separatistům v čele s Tomášem G. Masarykem nezbylo nic jiného, než o dva dny později udělat to samé. Proto od té doby 28.října slavíme vyhlášení samostatné republiky Československé, později České.
A protože kvůli tomu děti mají prázdniny, máme možnost si připít na zdraví české samostatnosti a populace na historické severní hranici rakousko-uherské monarchie (zkr. RUm) a tehdejšího Německa, třeba RUmem Republika…
2. Děti mají prázdniny a ostatní prodloužený víkend

Kde: Kartoška 1140m, Krkonoše
Kdy: libovolná kombinace termínů od 27.10. do 1.11.2020. Delší termíny jsou výhodou
Jak: přečíst si propozice (níže) a přihlásit se v králikárně.
Kolik: dospělí 260,-Kč/noc, dítě od 3 let 245,- Kč/noc. Cena je konečná, platí se u Lídy. Způsob platby (hotovost/převod na účet) bude upřesněn konkrétním hostům.

Propozice:
program: neorganizovaný sportovní, zejména turistika a přidružené aktivity, nenásilná a neorganizovaná oslavná vzpomínka na Rakousko Uhersko (25.10.), protestní akce ostře odsuzující vyhlášení Rakouské republiky (26.10.), demonstrace pokojného přijetí české samostatnosti jako východiska z nouze (28.10.)
Ubytování: po rodinách nebo jiných uzavřených skupinách na pokojích s ložním prádlem, vařičem a nádobím
Strava: z vlastních zdrojů, neorganizovaná – individuální.
Přístup k chatě: vzhledem k termínu pravděpodobně možný automobilem, povolenky na Krnapu Šp. Mlýn. Setrvání automobilu u chaty je diskutabilní, nicméně jiné možnosti parkování (Špindlerovka aj. ještě nejsou po loňských majetkových změnách dostatečně prozkoumané
Zvláštní epidemiologické ustanovení: po zevrubném prozkoumání aktuálních vládních nařízení vyplývá, že vlastní pobyt v chatě a pohyb po Krkonoších včetně pohraničního pásma není v rozporu se zákonem. Na (hotelových) pokojích je možné se pohybovat bez zakrytí úst a nosu. Se zakrytými ústy a nosem jsou hosté povinni pohybovat se ve všech společných prostorách chaty vyjma společenské místnosti, na níž se vztahují vybraná pravidla závazná pro restaurace. To znamená: 
počet přítomných osob nesmí překročit počet míst k sezení
hosté mohou sedět u jednoho stolu maximálně v počtu 4 osob
mezi stoly musí být dostatečný rozestup 1,5 m
počet hostů za den nesmí být vyšší než 500

Dále je zakázáno zpívat a hrát divadlo, přiměřeně nepříliš hlasité recitace (s hudebním doprovodem) jsou však povoleny.
Závěrem platí, že pokud bude přítomen někdo Covid pozitivní a přijde se na to, půjdou všichni bez řečí do ochranné karanténní klatby podle instrukcí příslušné inkviziční hygienické stanice.

Závěrečné varování:
V chatě budou čerstvě vyčištěné a nově položené koberce. Hosté se proto zavazují používat přezůvky a nedusat po chatě v mokrých, zablácených a jinak znečištěných botách. Z toho důvodu platí tentokrát v chatě i zákaz pobytu psů, koní, lvů jakož i papoušků, křečků a jiných syslů bez klece.

Důležité upozornění:
Přihláška v králikárně znamená vyjádření zájmu, nikoli nárok na ubytování. Organizátor (to jsem já), jakožto nájemce celé chaty, si vyhrazuje právo rozhodnout o konečném rozdělení pokojů zejména podle kritéria délky pobytu apod.)
Kdo s výše uvedenými pravidly nesouhlasí, ať se nehlásí.

Šťovík (chytrak@seznam.cz)
 
 

Jana Lhotská, 7.10.2020, 17:00.