Outdoor club :: Akce :: Setkání na Ontariu

Setkání na Ontariu

ÚVODNÍK:
Osamělý kluk s kajakem přes rameno uprostřed lesa náhodou potká holku se sudem piva.
„Mohla bych se svézt?“ zamrká děvče očima. „Jedině za jedno točený?“ zavrká kluk a hodí hlavou k sudu. „Nemám pípu,“ pokrčí holka rameny.
„Máte štěstí, že jdu kolem,“ objeví se za stromem indián s naražečem. „Teď už najít jen někoho s půllitrem.“  
„Kdepak, už jen někoho, kdo by měl buřty,“ zacinká v roští sklo.
„Nene, už chybí jenom hořčice,“ je slyšet z dálky vyschlej hlas a za bukem se ozve zvonivý dívčí trojhlas: „Krémžskou, plnotučnou nebo dijonskou?!“
To je ale náhoda, že?!

Ačkoli se se Sémou zásadně neshodneme, kdy byl historicky první ročník Ontaria, jisté je, že to bylo buď 1994 nebo 1995 a protože před tím ještě proběhly nulté ročníky, kterým se říkalo jinak, měl jsem loni pravdu já a letos, protože je mladší, má pravdu Séma (to by se asi měl přijít podívat, že?!).
V tomto dvouročí tedy proběhne

asi 30. SETKÁNÍ NA ONTARIU 2024

rybník, hry, táborák, kytary a teplé pivo


prosíme o důkladné přečtení a respektování všech následujících pravidel a opatření, která vlastně pravidly a opatřeními nejsou

Pravidlo č. 1: žádná oficiální pravidla neexistují

Pravidlo č. 2: Setkání na Ontariu NIKDO ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM neorganizuje, nevede a nepořádá.

Pravidlo č. 3: Nikdo nemůže zaručit, že se náhodně nesetká několik (desítek) kamarádů  u rybníka zvaného Ontario v oblíbeném a téměř 30 kontinuálními roky prověřeném termínu, první červnovou sobotu, která letos připadá na
                                                     31.5. - 2. 6 2024
Pravidlo č. 4: náhodnost setkávání jsou účastníci povinni projevit hlasitým vyjádřením úžasu a překvapení. Namísto „Ahoj, jsem rád že jsi přijel“ je vhodnější např. „No ne, co ty tady děláš?!“

Pravidlo č. 5: kromě dobrovolného příspěvku za zkonzumované nápoje z náhodně kolemjdoucích sudů se každý kolemjdoucí turista rozhodne věnovat za každý den 100 Kč/dospělý a 50 Kč dítě ve prospěch celosvětového rozvoje náhodných setkání


Program a instrukce:

Přístup:
veškeré vybavení – osobní věci, ale i pitná voda, sudy s rumem, pivem, limonádou a všechna plavidla se budou muset odtransportovat logicky bez motoru (eko-logicky) od nejbližšího okraje lesa.
Vzhledem k obvyklému množství motorových vozidel apelujeme na všechny kolemjdoucí, kteří nevezou žádný objemný materiál k obecnému prospěchu, aby přijeli vlakem, parkovali u nádraží v Mokrovratech nebo přišli od dálnice u Voznice. Okraj lesa u Mokrovrat prosím ponechte těm, kdo vezou těžký a objemný materiál. Všechny přístupové cesty jsou sjízdné i na bicyklu.
Následující seznam říká, co všechno může být dispozici, pokud to někdo půjčí a v rámci team buildingu odtransportujeme manuálně, lidskou, oslovskou a volskou silou k Ontárku.

Zabezpečení materiální:
Pivo v sudech.
Limonáda v sudech.
Rudlíky na transport sudů
Laminátové a plastové kajaky.
Paddleboardy
Kanoe
Transportní Kolejda
Lanové vybavení na hry menšího rozsahu
Vybavení na jiné hry
Pitná voda v barelu
Velká plachta vhodná k natažení mezi stromy
Velký vojenský stan známý jako Penicilínka nebude

Pití: dostatečná zásoba pitné vody bude v barelech v autě (1 km). Na studánku nedoporučuji přehnaně spoléhat, v posledních letech je i po deštích rychle na dně. Důrazně žádáme o maximální šetření pitnou vodou. Další tekutiny budou čerpány ze sudů s pivem a sudů s limonádou. Hodí se označený půllitr.

Hygiena: na mytí lidí a mytí nádobí používat rybník, pokud v něm neplavou mrtvé ryby. Pokud mrtvé ryby vyplavou po vašem koupání, prosím odejděte. Pokud vyplavou po mytí kotlíku, neměli jste to jíst...

Jídlo: co si kdo přinese, nejlépe potraviny vhodné k úpravě na ohni (například špekáček); erární nádobí nebude k dispozici s výjimkou konvice na kafe a kotlíku na čaj

Bydlení: nejvhodnější je forma BIVAKOVÁNÍ. Vzhledem k výkladu lesního zákona zásadně nejsou vhodné stany, lepší vyjednávací pozici mají přístřešky. Velká plachta má společenskou a skladovou funkci, a proto není určena pro přespávání.
30+ Setkání na Ontariu je spontánní neformální a neorganizovaná akce. V případě diskuze s hajným, majitelem pozemku či Policií ČR musí jednat každý sám za sebe a nechá nebo nenechá se vyhodit podle svého uvážení.

Může se hodit (následující informace doporučuji vytisknout, zalaminovat a vzít s sebou):
Na základě lesního zákona je do lesa zákaz vjezdu všech motorových vozidel.
Na základě stejného lesního zákona je do lesa volný a nezpoplatněný vstup.
Konzumaci piva a jiných alkoholických nápojů, stejně jako hraní různých her v lese ani na vodě lesní ani jiný zákon neupravuje a neomezuje. Provoz plavidel na dotčené vodní ploše není nijak omezen.
V souladu se zákonem o soukromém majetku je zakázáno tábořit na soukromém pozemku bez povolení majitele. Povolení majitele není potřeba k bivakování, které zákon definuje jako přespání v přírodě bez použití stanu. Některé výklady jdou dál a definují přespání jako jednorázové, tj. na jednu noc. Samotná definice táboření se také v detailech liší, např. podle použití ohně nebo vaření na vařiči. Přístřešek proti dešti se nepovažuje za stan. PROBOHA, VŽDYŤ JSOU TADY DĚTI!!!
Oheň je možné rozdělávat v minimální vzdálenosti 50 m od lesa, s výjimkou "míst k tomu určených". Ohniště s padesátiletou tradicí za takové "místo k tomu určené" JEDNOZNAČNĚ považujeme.

Pro případnou argumentaci doporučuji bližší seznámení se zmíněnými zákony.
Na místě nesmí zůstat žádný nepořádek, odpadky si každý odnese. Co by případně zbylo, odnese se v rámci team buildingu při odnášení sudů a zahlazování stop.

Pevně věřím, že se nás takhle náhodně sejde na Ontárku hodně. To bychom si totiž třeba mohli udělat táborák (50m od lesa), zahrát si nějaké hry a trochu si zazpívat. U kytarů, housel, banjí a basovůj. Doufám, že se nikdo nenechá odradit souhrnem nepravidel, podmínkami či počasím, ani že nikdo nebude muset obhajovat svou přítomnost a činnost v lese víc, než obyčejným ústním zdůvodněním.
Pokud by k tomu měl někdo další argumenty a poznámky, potažmo zkušenosti, podělte se. Víc hlav víc ví…

Na všechny náhodně kolemjdoucí s kajaky, sudy, pípami, hořčicemi a jiným harampádím nevhodným k pobytu v lese se těší všichni z Outdoor-clubu a neorganizátoři Setkání na Ontariu 2024

Žlutou cestou se vydáte pokud přijedete autem - tedy auto samozřejmě necháte ve Voznici.

Červenou cestou se vydáte od vlaku.